Etsi kilpailuja:
 
Tietosuoja « Takaisin

Henkilötietolain (523/99) 10§ mukainen rekisteriseloste. Laatimispäivä 5.3.2007.

Rekisterin nimi: Kilipailut verkkopalvelun käyttäjärekisteri

1. Rekisterinpitäjä: Terra Finland Oy / Kilipailut
2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö: info@kilipailut.fi
3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Asiakassuhteiden hoitaminen
4. Rekisterin tietosisältö:
    • Henkilötiedot (Nimi, puhelin ja sähköposti)
5. Säännönmukaiset tietolähteet: Tiedot ovat pääasiassa asianomaisten itsensä antamia.
6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle:
    • Rekisterin tiedot jotka asianomainen on antanut ovat kaikkinensa julkisia ja näin toisten palvelun käyttäjien saatavilla.
    • Kilipailut palvelusta sekä sen käytöstä voidaan julkaista tilastollista materiaalia. Tässä tapauksessa yksittäisen käyttäjän tiedot eivät kuitenkaan ole tunnistettavissa.
7. Rekisterin suojauksen periaatteet
    • Manuaalinen aineisto: ei ole
    • ATK:lle talletetut tiedot: rekisterin käyttö suojattu tunnuksin ja salasanoin